Informasjon om tjenesten.På sidene får du tilgang til:

  • Overnighttabeller for de Norske TV kanalene.
  • Spesialtabeller for barns TV-seing og seergrafikk.
  • Sammendragstabeller med informasjon for uke, måned og kvartal.

Annen informasjon
All content © Taylor Nelson Sofres PLC 2000